Lyhennelmä muksujudoryhmän, peruskurssin, jatkoryhmä I:n ja jatkoryhmä II:n lasten vanhempien
PELISÄÄNTÖKESKUSTELUSTA 19.9.2001

Luet lyhennelmää pelisääntökeskustelusta, joka pidettiin 19.9.2001 Hontai Judo ry:n harjoitussalilla. Keskustelun alustajana toimi Erkki Jokikokko.

Keskusteluun osallistui noin 15 vanhempaa, joiden lapset harrastavat judoa muksujudoryhmässä, peruskurssiryhmässä, jatkoryhmä I:ssä tai jatkoryhmä II:ssa sekä kaikkein em. ryhmien vetäjiä. Näiden ryhmien jäsenet ovat pääsääntöisesti alle 12 vuotiaita.

Keskustelussa sovittiin edellä mainittujen harjoitusryhmien osalta
lasten vanhempien ja seuran ohjaajien välille seuraavat
Pelisäännöt:
  1. Olemme kiinnostuneita lapsen tekemisestä aidosti.
  2. Huomioimme jokaisen yksilönä hänen omista lähtökohdistaan.
  3. Kannustamme jokaista lasta positiivisessa hengessä.
  4. Olemme reiluja, oikeudenmukaisia ja avoimia.
  5. Seuran tapahtumissa ei tupakoida eikä käytetä nuuskaa, alkoholia tai huumaavia aineita eikä myöskään urheilussa kiellettyjä aineita (doping). Pyrimme esimerkillämme ja asenteillamme kannustamaan seuran jäseniä olemaan käyttämättä tällaisia aineita muuallakaan.
  6. Annamme ohjaajien tehdä omaa työtänsä rauhassa ja tuemme heidän toimintaansa.
  7. Tärkein tavoitteemme on pitää lapsemme pois ”assalta/steissiltä” sekä tarjota lapsille liikunnan iloa ja opastaa heitä terveisiin elämäntapoihin.

Jos hyväksyt nämä pelisäännöt, niin voit käydä allekirjoittamassa hyväksyntäsi ilmoitustaululta löytyvään pelisääntötauluun.

Keskustelun alustuksena kerroin Operaatio Pelisäännöistä ja sen tavoitteista. Operaatio Pelisäännöt on Nuori Suomi ry:n käynnistämä operaatio, jonka tavoitteena on poistaa lasten urheilusta ”ryppyotsaisuus” ja lasten urheilu aikuisten ehdoilla. Kantavina teemoina asian parantamiseksi ovat leikinomaisuus ja tasavertaisuus.

Seuraesittelyn ja ohjaajaesittelyn jälkeen keskustelutilaisuudessa keskusteltiin seuraavista aiheista:

1. Lapsen oikeudet urheilussa/urheiluseurassa
Oikeus …
iloon ja suruun, omaan mielipiteeseen, lapsuuteen, onnistumiseen ja epäonnistumiseen, olla oma itsensä, kyllästyä ja innostua, tasapuoliseen kohteluun, ryhmässä kasvamiseen, saada kavereita, olla oman itsensä sankari, osallistua oman kehitystasonsa mukaisesti, osallistua vapaaehtoisesti, leikkiä, tulla kohdelluksi lapsena, aikuiseen; turvalliseen ja koulutettuun ohjaajaan, osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon, oppia itse asettamaan tavoitteensa, valita itse urheilulajinsa, aikuistua

2. Miten vanhemmat voivat tukea lapsensa urheilukasvatusta
Valitaan laadukas urheiluseura, tuetaan ja kannustetaan, kuunnellaan ja välitetään, ollaan kiinnostuneita, keskustellaan avoimesti urheiluun liittyvistä asioista niin ohjaajan kuin lapsen kanssa, osallistutaan seuran toimintaan, annetaan hyvää esimerkkiä, huolehditaan että lapsi nukkuu riittävästi, syö terveellisesti, huolehtii hygieniastaan ja hoitaa koulunsa, tuetaan ohjaajia, opetetaan lapsia pitkäjänteisiksi, pyritään luomaan mahdollisuuksia kokeilla useita harrastuksia, järjestetään aikaa, jolloin perheessä voidaan tehdä asioita yhdessä (uimassakäynti, pulkkamäki, kävelyretket yms.)

Kun aiheet oli käsitelty tutkittiin edellisen vuoden pelisääntöjä ja mietittiin, tukevatko vanhat pelisäännöt em. keskusteluissa esiintulleita mielipiteitä. Mietinnän perusteella päätettiin pitää vanhat pelisäännöt voimassa muutamalla lisäyksellä.

Pelisääntöterveisin
Erkki Jokikokko