Miten on Hontai Judo onnistunut pyrkimyksessään painottaa judoa keinona kasvaa ja kasvattaa harrastajiaan?

Hontai Judon toiminta tutkijan tulkitsemana

Hangon Tsukurin Maarit Grönroos (1. kyu) laati vuonna 1998 opinnäytetyönsä nuoriso-ohjaajan tutkintoa varten aiheena "Judo - Pehmeä tie kasvuun". Työtään varten Maarit haastatteli Hontai Judon nuoria judokoita, heidän vanhempiaan ja ohjaajiaan.

Maarit Grönroos toteaa, että ohjaajissaan nuoret arvostivat erityisesti rauhallisuutta, kykyä toimia nuorten kanssa ja oikeudenmukaisuutta. Suhtautuminen kilpailemiseen oli kaikilla haastatelluilla nuorilla samankaltainen; yksikään nuorista ei lähtenyt kisaan hampaat irvessä vain voitto mielessä, vaan vastustajaa kunnioitettiin aina, ja varsinkin kun kyseessä oli tuttu vastustaja, asetettiin kaverisuhteet usein kilpailemisen edelle.

Monilla nuorilla oli samanlaisia arvioita judon kasvattavasta vaikutuksesta henkiseen kehitykseen. Esille nousivat sellaiset asiat kuin itsensä voittaminen, itsetunnon kasvu, häviön oppiminen ja sosiaalisten taitojen kehittyminen. Kaikki nuoret sanoivat aikovansa itse joskus kokeilla judon ohjaamista. Ainoa asia, jota judokat eivät tunnu hyväksyvän ovat tuomareiden epäoikeudenmukaiset tuomiot.

Sosiaaliset kontaktit judossa olivat hämmästyttävän positiivisia., mitään negatiivista ei seurakavereista mainittu. Nuoret kertoivat kokeneensa muissa lajeissa usein vihaa ja pettymystä mutta vastaavat tunteet puuttuivat judosta kokonaan.

Nuorilla oli selvä käsitys siitä mitä judofilosofia on, rauhallisuus nousi esiin. Mielentyhjennys koettiin tärkeänä osana judotraditiota ja vastustajan kunnioittaminen oli monen mielestä olennainen osa judon filosofiaa. Judo arvioitiin yksimielisesti olevan kehon ja mielen yhteistä hyvinvointia.

Tutkimuksensa lopussa Maarit Grönroos toteaa: "…olen itse oppinut näiltä nuorilta, vanhemmilta ja ohjaajilta lajista jotain arvokasta jonka luulin olevan olemassa vain kirjojen sivuilla. Luulisin judon perustajan Jigoro Kanonkin olevan ylpeä siitä, että vielä yli sadan vuoden kuluttuakin hänen ajatuksensa kirvoittavat monen judokan mielen. Kuten pohdinnassani olen tuonut esille on ohjaajan rooli judossa varsin keskeinen Taitava ohjaaja kasvattaa seurastaan teknisten taitojen lisäksi, hyvän itsetunnon omaavia, rehtejä ja sosiaalisesti taitavia nuoria. Näiden nuorten ei tarvitse hävetä kykyään selvitä uusista tilanteista ja heidän suvaitsevaisuutensa ja rauhallisuutensa on jokaisen nähtävissä. Ohjaajan ja nuoren suhde voi olla koko elämän kestävä ystävyys, joka on tatamia takomalla tehty raudanlujaksi."
Takaisin