Hontai Judo rf
Staffan Lindgren
Info, November 2002
Updaterad maj 2015

Judo -
världens populäraste kampsport!

En kort presentation av
Hontai Judo rf
 

Judo är världens mest spridda och populäraste kampsport. Internationella judoförbundet omfattar 174 medlemsnationer. I Europa utövas judo av över 2 miljoner människor. Antalet föreningar i Finland överstiger 130 och antalet utövare är c. 15000. Judo uppkom under 1880-talet då Jigoro Kano på basen av gamla japanska stridskonster utvecklade en idrottsgren, där man kunde vinna över en motståndare utan att skada denna. Judo började utövas i Finland kring 1954 och Finlands Judoförbund grundades 1958. Judo blev en olympisk gren 1964.

Tävlingsjudo
Tävlingar är de bästa tillfällena att pröva om de tränade teknikerna och självbehärskningen också fungerar i praktiken. I en judomatch strävar man efter att kasta sin motståndare på rygg med största möjliga kraft. Ett fullständigt lyckat kast avslutar matchen med ippon. Man kan också avgöra en match genom ett strypgrepp eller genom att göra ett armlås på sin motståndare som då ger upp. Också en fasthållning som räcker 20 sekunder avslutar matchen. För kortare fasthållningar och delvis lyckade kast får man olika poäng som avgör matchen ifall ingendera uppnår en ippon. I judo anordnas tävlingar för män, kvinnor, ungdomar och seniorer. Det anordnas även speciella tävlingar för mattjudo och kata. I katatävlingar uppvisar man formella rörelseserier som bedöms. I en kata kan man öven kontrollerat träna farligare, i tävlingar förbjudna tekniker såsom slag, sparkar och knälås. En tävlingsjudoka kan ställa in siktet t.om. på olympiskt guld. För att bli en mästare krävs god teknik, fysik och mental styrka.

Konditionsjudo
Judo utvecklar såväl uthållighet, styrka, snabbhet, spänst som jämvikt och vighet. Ett av judons mål är att utövaren skall lära sig behärska en så välutvecklad kropp som möjligt. Det spelar ingen roll ifall du är lång eller kort, rund eller smal. Judo passar som kondition för alla, oavsett ålder, storlek och kön.

Knattejudo
Judo kan man börja med i vilken ålder som helst. I endel föreningar undervisar man judo åt 4-åringar. Det viktigaste är att lära sig uppföra sig och att beakta även andra. Ju yngre man börjar desto bättre är möjligheterna att i fortsättningen lära sig behärska även svåra tekniker så väl, att de blir möjligast naturliga. En judoka som behärskar sig själv och judons grundprinciper är stark både psykiskt och fysiskt även utanför judotatamin. De allra yngsta lär sig förstås judo genom att leka. Ju äldre man blir, desto mer avancerade saker får man lära sig, och t.ex. strypgrepp och armlås får användas först när man har fyllt 15 år.

I judo kan man även tävla mot sig själv
I judo ryms alla med i laget. Bältessystemet medför att man kan tävla mot sig själv och sträva efter det svarta bältet. Man börjar sin judoträning med vitt bälte, och avancerar sedan småningom till gult, orange, grönt, blått , brunt och svart. Det svarta bältet omfattar olika grader som kallas för dan-grader. Det högsta är 10. dan. Den högsta i Finland uppnådda dan-graden är 8. dan.
Ju mer man sysslar med judo, desto lättare blir det ett sätt att leva. En bra judoka kan uppföra sig och behärska sig i alla situationer. Det har man nytta av i det dagliga livet.

Judo är fördelaktigt
De första gångerna man prövar på judo kan man klara sig med vanliga träningskläder, men vill man fortsätta, måste man skaffa sig en judodräkt, judogi. Den kostar från ca. 40 € upp till 200 € , beroende på om det är en vanlig träningsdräkt eller en tävlingsjudogi. Man rör sig barfota på tatamin, men behöver lätta sandaler, zoris, när man kommer från omklädningsrummet till tatamin. Någon annan 'utrustning' behövs ej. Man brukar börja med judo genom att gå en tre månaders nybörjarkurs, efter vilken man kan träna judo så mycket man bara orkar. Kurs- och träningsavgifterna varierar från förening till förening. För en medlemsavgift på ca. femtio - hundra € får man ledd undervisning flera kvällar i veckan året runt. Som medlem i en förening är du också välkommen att utan extra avgift att deltaga i andra föreningars träningar. Alla som är medlemmar i en till Finlands Judoförbund ansluten förening omfattas av förbundets försäkring samt får förbundets tidning Judolehti Ippon, som utkommer fyra gånger i året.

Mera uppgifter?
Ytterligare information om medlemsföreningarna i Finlands Judoförbund hittar du på Internet ( www.judoliitto.fi ) eller genom att ringa till förbundet på 050 - 384 7030.

(fritt översatt från Finlands judoförbunds broshyr JUDO)


Hontai Judo
Hontai Judo verkar i nordöstra Helsingfors, närmare bestämt området Parkstad/Skomakarböle (se kartan).
Föreningen grundades i januari 1990 av Satu och Staffan Lindgren, som såg ett behov av en liten förening för närkvarterens ungdomar. Tonvikten har hela tiden varit lagd på att erbjuda högklassig judoundervisning för alla barn, oavsett om de är 'talanger' eller inte. Vi har märkt, att de som har svårt att lära sig ofta faller bort från olika idrotter, och vi lägger speciell vikt på att försöka få dessa att hänga med så länge som möjligt. I Hontai Judo tränar erfarna unga tävlingsjudoka samman med tafatta ungdomar, som har svårt för både koncentration och koordination.

Vårt koncept har visat sig vara det rätta för åtminstone oss, och vi har, trots att vi är en liten förening, hävdat oss väl i konkurensen med huvudstadsregionens många stora föreningar. På våren 2000 valde Finlands Judoförbund oss till Årets förening, och våra unga tävlande har tagit upprepade stora medaljskördar i finska mästerskapstävlingar för ungdomar, trots att vi mera siktar på att träna teknik och ha roligt än att nå tävlingsframgångar ;-) Detta har lett till att vi nuförtiden även har många medlemmar som kommer långa vägar från andra delar av huvudstadsregionen!

För ytterligare information kontakta Staffan Lindgren email staffan at hontaijudo dot fi mobil +358-40-508 3885.

Address: Hontai Judo Club
Ohjaskuja 6
FIN-00750 HELSINKI
FINLAND
Dojo: (Karta)
Lampputie 4
FIN-00750 HELSINKI
FINLAND
Tränings-
schema
Våra
judoka
Staffan Lindgren
chefsinstruktör, 6. dan
Hontai Judo rf